HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TỪ XA CỦA XE NÂNG HYUNDAI

HỆ  THỐNG KIỂM SOÁT TỪ XA CỦA XE NÂNG HYUNDAI

Hệ thống kiểm soát từ xa của xe nâng Hyundai là một hệ thống quản lý từ xa sử dụng công nghệ truyền thông vệ tinh GPS và điện thoại di động để cho phép các nhà quản lý và chủ sở hữu đội xe nâng Hyundai giám định và giám sát từ các hoạt động của những chiếc xe nâng Hyundai của mìnhn như xe nâng dầu Hyundai, xe nâng điện Hyundai …; Truy cập dịch vụ quan trọng và thông tin chẩn đoán trên máy tính và xác minh vị trí.

Chúng ta có thể làm gì với nó?

Với hệ thống sáng tạo này, người dùng có thể nhận được thông tin cập nhật có liên quan tới hoạt động của xe nâng. Hệ thống này cho phép kiểm soát quản lý hàng ngày về các thông tin:

  • Thông tin hoạt động : đó là nhiên liệu, hoạt động chế độ và cách sử dụng tập tin đính kèm
  • Báo cáo toàn diện và quản lý xe nâng như thời gian hoạt động, số nhiên liệu tiêu thụ …
  • Bảo trì dự phòng và giảm thời gian chết
  • Hỗ trợ từ xa cho khách hàng
  • Hệ thống chống trộm (hạn chế động cơ khởi động)

Ý nghĩa của việc nắm được thông tin từ hệ thống kiểm soát theo dõi từ xe của xe nâng Hyundai

① Hoạt động hàng ngày

  • Theo dõi đồng hồ giờ, bạn có thể dự đoán chu trình của các bộ phận tiêu hao và chuẩn bị đầy đủ các bộ phận để thay thế.

Thay đổi các bộ phận tiêu thụ đúng lúc sẽ giúp kéo dài vòng đời của máy móc và giữ tài sản của bạn tại hoạt động ở điều kiện tốt nhất.

  • Bật khóa chính: Theo dõi thời gian hoạt động hàng ngày của máy của bạn.

Tiêu thụ nhiên liệu: tính toán chi phí sử dụng hàng ngày của bạn và các liên quan đến nhiên liệu.

Tình trạng nhiên liệu: Cho thấy lượng nhiên liệu còn lại trong máy móc. điều này cho phép bạn lập kế hoạch khi nào để tiếp nhiên liệu cho máy và cuối cùng ngăn chặn máy xuống thời gian từ thiếu nhiên liệu.

  • Thời gian chạy động cơ: Cho phép bạn kiểm tra hoạt động động cơ hàng ngày.

Thời gian đi lại và thời gian nhàn rỗi, có thể ngăn ngừa không cần thiết sử dụng nhiên liệu.

② Hoạt động hàng tuần: Biểu đồ thanh minh họa thời gian chạy tích lũy, hoạt động của động cơ, thời gian làm việc và thời gian đi lại. Một khi động cơ đang hoạt động biểu đồ thanh sáng màu vàng với mỗi ô tương ứng với 30 phút.

③ Hoạt động hàng tháng: Hiển thị thông tin hoạt động hàng tháng , chẳng hạn như số ngày làm việc, tổng số giờ của động cơ,  Hoạt động và vv.

Có thể bạn quan tâm:

PHÂN BIỆT SLOGAN CỦA XE NÂNG HYUNDAI VÀ MÁY XÂY DỰNG HYUNDAI

Leave a Reply