XE ĐIỆN CHỞ HÀNG SOOSUNG MODEL SPT1000/SPT2000
XE ĐIỆN CHỞ HÀNG SOOSUNG MODEL SPT1000/SPT2000

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG SOOSUNG MODEL SPT1000/SPT2000

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng hàng kéo : 1~ 2 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE ĐIỆN KÉO HÀNG HYUNDAI MODEL 15PA-7, 40TA-7
XE ĐIỆN KÉO HÀNG HYUNDAI MODEL 15PA-7, 40TA-7

XE ĐIỆN KÉO HÀNG HYUNDAI MODEL 15PA-7, 40TA-7

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng hàng kéo : 1.5 tấn ~ 4.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE ĐIỆN KÉO HÀNG SOOSUNG MODEL SCT2000/ STT2000
XE ĐIỆN KÉO HÀNG SOOSUNG MODEL SCT2000/ STT2000

XE ĐIỆN KÉO HÀNG SOOSUNG MODEL SCT2000/ STT2000

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Đứng lái

Tải trọng hàng kéo : 2 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE KÉO HÀNG ĐIỆN SOOSUNG MODEL SST4000/SST6000/SST8000/SST12000
XE KÉO HÀNG ĐIỆN SOOSUNG MODEL SST4000/SST6000/SST8000/SST12000

XE KÉO HÀNG ĐIỆN SOOSUNG MODEL SST4000/SST6000/SST8000/SST12000

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng hàng kéo : 4~ 12 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More