XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BOP/13BOP-7
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BOP/13BOP-7

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BOP/13BOP-7

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – đứng lái

Tải trọng nâng : 1.0 tấn ~ 1.3 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BR/13BR/15BR/18BR/20BR/25BR/30BR-9
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BR/13BR/15BR/18BR/20BR/25BR/30BR-9

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BR/13BR/15BR/18BR/20BR/25BR/30BR-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – đứng lái

Tải trọng nâng : 1 tấn ~ 30 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 15BCS/18BCS/20BCS-9
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 15BCS/18BCS/20BCS-9

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 15BCS/18BCS/20BCS-9

Xe nâng điện đứng lái reach truck có thiết kế dạng xe điện ngồi lái dùng trong kho.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Thái 094.334.1688 –  093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN HYUNDAI NGỒI LÁI MODEL 16B/18B/20B-9F
XE NÂNG ĐIỆN HYUNDAI NGỒI LÁI MODEL 16B/18B/20B-9F

XE NÂNG ĐIỆN HYUNDAI NGỒI LÁI MODEL 16B/18B/20B-9F

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.6 tấn ~ 2.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/-9F
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/-9F

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/-9F

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 2.2 tấn ~ 3.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/32B/35-9
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/32B/35-9

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/32B/35-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 2.2 tấn ~ 3.5 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 40B/45B/50B/-9
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 40B/45B/50B/-9

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 40B/45B/50B/-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 4.0 tấn ~ 5.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK HYUNDAI MODEL 15BRP/18BRP/20BRP/23BRP-9
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK HYUNDAI MODEL 15BRP/18BRP/20BRP/23BRP-9

XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK HYUNDAI MODEL 15BRP/18BRP/20BRP/23BRP-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – đứng lái

Tải trọng nâng : 1.5 tấn ~ 2.3 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-9
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-9

XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.4 tấn ~ 2.5 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI MODEL 15G/18G/20G-7M NHIÊN LIỆU XĂNG – GAS
XE NÂNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI MODEL 15G/18G/20G-7M NHIÊN LIỆU XĂNG – GAS

XE NÂNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI NHIÊN LIỆU XĂNG – GAS MODEL 15G/18G/20G-7M

Nhiên liệu sử dụng: Xăng- Gas

Động cơ: L4KB

Công suất: 50 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG HYUNDAI MODEL 40L/45L/50L-7A
XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG HYUNDAI MODEL 40L/45L/50L-7A

XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG HYUNDAI MODEL 40L/45L/50L-7A

Nhiên liệu sử dụng: LPG

Động cơ: GM 4.3L

Công suất: 70 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐỘNG CƠ XĂNG LPG HYUNDAI MODEL 25L(G)/30L(G)/33L(G)-7M
XE NÂNG ĐỘNG CƠ XĂNG LPG HYUNDAI MODEL 25L(G)/30L(G)/33L(G)-7M

XE NÂNG ĐỘNG CƠ XĂNG LPG HYUNDAI  HYUNDAI MODEL 25L(G)/30L(G)/33L(G)-7M

Nhiên liệu sử dụng: Xăng- Gas

Động cơ: GM 3.0L

Công suất: 65 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More