XE NÂNG ĐIỆN HYUNDAI NGỒI LÁI MODEL 16B/18B/20B-9F
XE NÂNG ĐIỆN HYUNDAI NGỒI LÁI MODEL 16B/18B/20B-9F

XE NÂNG ĐIỆN HYUNDAI NGỒI LÁI MODEL 16B/18B/20B-9F

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.6 tấn ~ 2.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/-9F
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/-9F

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/-9F

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 2.2 tấn ~ 3.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/32B/35-9
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/32B/35-9

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 22B/25B/30B/32B/35-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 2.2 tấn ~ 3.5 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 40B/45B/50B/-9
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 40B/45B/50B/-9

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 40B/45B/50B/-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 4.0 tấn ~ 5.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HÀNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 15BT/18BT/20BT -9
XE NÂNG HÀNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 15BT/18BT/20BT -9

XE NÂNG HÀNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 15BT/18BT/20BT -9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.5 tấn ~ 2.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HÀNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 16B/18B/20B-9
XE NÂNG HÀNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 16B/18B/20B-9

XE NÂNG HÀNG ĐIỆN NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 16B/18B/20B-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.6 tấn ~ 2.0 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI ĐIỆN NGỒI LÁI MODEL 10BRT/13BTR/15BTR-9
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI ĐIỆN NGỒI LÁI MODEL 10BRT/13BTR/15BTR-9

XE NÂNG HÀNG HYUNDAI ĐIỆN NGỒI LÁI MODEL 10BRT/13BTR/15BTR-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: Ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.0 tấn ~ 1.5 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More