XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BOP/13BOP-7
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BOP/13BOP-7

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BOP/13BOP-7

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – đứng lái

Tải trọng nâng : 1.0 tấn ~ 1.3 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BR/13BR/15BR/18BR/20BR/25BR/30BR-9
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BR/13BR/15BR/18BR/20BR/25BR/30BR-9

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 10BR/13BR/15BR/18BR/20BR/25BR/30BR-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – đứng lái

Tải trọng nâng : 1 tấn ~ 30 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 15BCS/18BCS/20BCS-9
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 15BCS/18BCS/20BCS-9

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HYUNDAI MODEL 15BCS/18BCS/20BCS-9

Xe nâng điện đứng lái reach truck có thiết kế dạng xe điện ngồi lái dùng trong kho.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Thái 094.334.1688 –  093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK HYUNDAI MODEL 15BRP/18BRP/20BRP/23BRP-9
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK HYUNDAI MODEL 15BRP/18BRP/20BRP/23BRP-9

XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK HYUNDAI MODEL 15BRP/18BRP/20BRP/23BRP-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – đứng lái

Tải trọng nâng : 1.5 tấn ~ 2.3 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-9
XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-9

XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI HYUNDAI MODEL 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-9

Nhiên liệu sử dụng: Điện

Loại xe: reach truck – ngồi lái

Tải trọng nâng : 1.4 tấn ~ 2.5 tấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More