XE NÂNG HÀNG HYUNDAI MODEL 110D/130D/140D/160D-7E
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI MODEL 110D/130D/140D/160D-7E

XE NÂNG HYUNDAI MODEL 110D/130D/140D/160D-7E

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ: Cummins QSB6.7

Công suất: 119 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI MODEL 180D-7E
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI MODEL 180D-7E

XE NÂNG HÀNG HYUNDAI MODEL 180D-7E

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ: Cummins QCS

Công suất: 194 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 15D/18D/20DA-7E
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 15D/18D/20DA-7E

XE NÂNG HYUNDAI MODEL 15D/18D/20DA-7E

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ KUBOTA V2203

Công suất: 30.8 kW

not rated Read More
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 20DT/25DT/30DT/33DT-7
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 20DT/25DT/30DT/33DT-7

XE NÂNG HYUNDAI MODEL 20DT/25DT/30DT/33DT-7

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ: HYUNDAI WIA / WC30D

Công suất: 44 kW

not rated Read More
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 250D-9
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 250D-9

XE NÂNG HÀNG HYUNDAI MODEL 250D-9

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ: Cummins QSC

Công suất: 194 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 35D/40D/45D – 9S/50D-9SA
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 35D/40D/45D – 9S/50D-9SA

XE NÂNG HYUNDAI MODEL 35D/40D/45D – 9S/50D-9SA

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ: HYUNDAI HMC D4DD

Công suất: 70 kW

not rated Read More
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 50DF/60DF/70DF-7
XE NÂNG HYUNDAI MODEL 50DF/60DF/70DF-7

XE NÂNG HYUNDAI MODEL 50DF/60DF/70DF-7

Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Động cơ: HYUNDAI HMC D4DD

Công suất: 73.6 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi theo số 094.334.1688 – 093.727.1688 

not rated Read More