XE NÂNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI MODEL 15G/18G/20G-7M NHIÊN LIỆU XĂNG – GAS
XE NÂNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI MODEL 15G/18G/20G-7M NHIÊN LIỆU XĂNG – GAS

XE NÂNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI NHIÊN LIỆU XĂNG – GAS MODEL 15G/18G/20G-7M

Nhiên liệu sử dụng: Xăng- Gas

Động cơ: L4KB

Công suất: 50 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG HYUNDAI MODEL 40L/45L/50L-7A
XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG HYUNDAI MODEL 40L/45L/50L-7A

XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG HYUNDAI MODEL 40L/45L/50L-7A

Nhiên liệu sử dụng: LPG

Động cơ: GM 4.3L

Công suất: 70 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG ĐỘNG CƠ XĂNG LPG HYUNDAI MODEL 25L(G)/30L(G)/33L(G)-7M
XE NÂNG ĐỘNG CƠ XĂNG LPG HYUNDAI MODEL 25L(G)/30L(G)/33L(G)-7M

XE NÂNG ĐỘNG CƠ XĂNG LPG HYUNDAI  HYUNDAI MODEL 25L(G)/30L(G)/33L(G)-7M

Nhiên liệu sử dụng: Xăng- Gas

Động cơ: GM 3.0L

Công suất: 65 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI XĂNG GAS MODEL 15L/18L/20L-7M
XE NÂNG HÀNG HYUNDAI XĂNG GAS MODEL 15L/18L/20L-7M

XE NÂNG HÀNG HYUNDAI XĂNG GAS MODEL 15L/18L/20L-7M

Nhiên liệu sử dụng: Xăng- Gas

Động cơ: L4KB

Công suất: 50 kW

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số : 094.334.1688 – 093.727.1688

not rated Read More